06-13005484 frieling@resolve.nu

Woningmarkt in Amsterdam herstelt

De laatste jaren heeft sterk gespeeld dat stellen wilden scheiden, maar dat dit niet mogelijk is, omdat ze hun huis niet konden verkopen. De scheiding werd dan ook in sommige gevallen gevallen uitgesteld. De woningmarkt is echter bezig met een herstel en Amsterdam loopt voorop. Sinds de crisis zijn woningen weer 18% duurder geworden. Lees het artikel in Nu.nl: herstel woningmarkt Amsterdam...

Kamer neemt alimentatie op de schop

Kamer neemt alimentatie op de schop De partneralimentatie moet omlaag en hoeft nog maximaal vijf jaar te worden betaald, vindt een Kamermeerderheid van VVD, PvdA en D66. De drie partijen sturen vandaag een wetsvoorstel naar de Raad van State. Nu betalen ex-partners nog twaalf jaar partneralimentatie. Dat wordt in het wetsvoorstel ingekort naar de helft van het aantal jaren dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar. Als een huwelijk korter dan drie jaar heeft standgehouden, hoeft niets meer te worden overgemaakt. Kinderen  De nieuwe wet maakt een uitzondering voor ex-partners die langer dan vijftien jaar getrouwd waren en binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereiken. Zij houden langer recht op alimentatie. Een andere uitzondering zijn de ex-partners die het grootste deel van de zorg voor kinderen op zich nemen. Die krijgen alimentatie tot het jongste kind twaalf jaar is. Oneerlijk VVD, PvdA en D66 vinden dat de huidige wet nog te veel uitgaat van de gedachte dat mannen voor vrouwen moeten zorgen, omdat die niet in hun eigen onderhoud zouden kunnen voorzien. Dat is achterhaald en oneerlijk, zeggen ze. “De alimentatie moet meer een vangnet zijn, met als doel: terugkeer naar de arbeidsmarkt”, licht VVD-Kamerlid Van Oosten toe. Hij vindt dat iedereen op een gegeven moment op eigen benen moet kunnen staan. De VVD’er verwacht het wetsvoorstel, waar drie jaar aan is gewerkt, in het najaar bij de Tweede Kamer te kunnen indienen. Artikel...
Scheiding en kinderen

Scheiding en kinderen

– de woon- en verblijfplaats van uw kind(eren) en de verdeling van zorg- en opvoedtaken; Er zijn geen vaste regels die bepalen waar de kinderen moeten wonen na de scheiding en hoe vaak u als ouder uw kinderen mag zien. Uitgangspunt is dat uw kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Als ouders met het ouderlijk gezag bepaalt u samen de hoofdverblijfplaats van uw kinderen. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over het wonen van de kinderen. Bij co-ouderschap wonen uw kinderen afwisselend bij één van de ouders en is de zorgverdeling gelijk verdeeld. Bijvoorbeeld één week bij vader en één week bij moeder. Wanneer de kinderen bij één van u gaan wonen, wordt er een omgangsregeling afgesproken. Zowel uw kinderen als de andere ouder hebben recht op omgang met elkaar. Bij een omgangsregeling kunnen afspraken gemaakt worden voor bijvoorbeeld de weekenden, vakanties, feestdagen, verjaardagen etc. – de beslissingsbevoegdheid van de ouders (schoolkeuzes, medische ingrepen, tatoeages en piercings); Na de scheiding houdt u als ouders ieder het ouderlijk gezag. U bent beiden beslissingsbevoegd. In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over deze beslissingsmacht. De dagelijkse gang van zaken en regelmatig terugkerende beslissingen worden meestal overgelaten aan de ouder waar uw kind woont. Belangrijke beslissingen zoals de schoolkeuze, grote uitgaven en medische ingrepen . – de informatieplicht tussen de ouders; Om samen beslissingen te kunnen nemen, is het nodig dat u elkaar op de hoogte houdt over het wel en wee van uw kinderen. De ouders moeten elkaar informeren en op de hoogte houden van belangrijke zaken. – de bijdrage in de kosten van de kinderen (kinderalimentatie); Als...