06-13005484 frieling@resolve.nu

Wat is van belang in mediation bij scheiding?

Lees mijn profiel op de Resolve site. Onder andere over mijn financiële achtergrond, waardoor ik partners goed kan informeren in financiële keuzes. “Regelmatig kom ik tegen dat één van beide beter geïnformeerd is op financieel gebied. Ik vraag dan altijd aan de andere partner of het duidelijk is waar het over gaat en of het voldoende wordt begrepen. Scheiden doe je immers samen.”
Mijn streven is partners aan tafel te houden en ze te ondersteunen goede afspraken te maken. Zinloze discussies zal ik dan ook begrenzen. “Ik vraag dan wat ze denken hiermee te bereiken. Het is begrijpelijk dat er irritaties en verwijten zijn, maar kijk ook hoe je hier anders mee kan omgaan. Tip is bijvoorbeeld: houd dingen bij jezelf en kijk naar jezelf.” Lees verder: Wat is van belang in mediation bij scheiding?