06-13005484 frieling@resolve.nu
scheidingsbemiddeling

Uw scheiding
volledig geregeld

Als alle voor u relevante zaken zijn vastgelegd in een convenant en het ouderschapsplan is opgesteld, worden de juridische stukken door mij overgedragen aan de advocaat.

Na de overdracht

 • De advocaat controleert het echtscheidingsconvenant. Er vindt een check plaats op basis van de wettelijke eisen, duidelijkheid over wat partijen bedoelen en of alles compleet is.
 • De advocaat controleert het ouderschapsplan op alle afspraken. Daarnaast wordt gecheckt of de kinderen betrokken zijn bij het ouderschapsplan
 • U ontvangt een opdrachtbevestiging voor het indienen van de scheiding. Dit is een brief waarbij u de advocaat opdracht geeft de scheiding voor u bij de rechtbank te regelen;  Hierbij is ook de factuur voor de griffierechten (rechtbankkosten)gevoegd.
 • Het echtscheidingsverzoek wordt ingediend bij de rechtbank, wanneer u de griffierechten heeft betaald.
 • De ontvangstbevestiging van de rechtbank wordt zowel naar u als naar mij gestuurd.
 • De echtscheidingszaak komt op de agenda van de rechtbank . Er wordt bekeken hoe de zaak verder afgehandeld wordt. Voor kinderen boven de 12 jaar wordt er bijvoorbeeld een kinderverhoor ingepland .
 • Wanneer de scheiding wordt uitgesproken door de rechtbank, ontvangt u een  beschikking van de rechtbank  via de advocaat.
 • Daarbij ontvangt u de akte van berusting, die door u beiden dient te worden ondertekend en geretourneerd. Deze akte is om aan te geven dat u akkoord gaat met de afspraken zoals vastgelegd in het convenant en berust in de scheiding. Hiermee doet u afstand van de 3 maanden termijn om in hoger beroep gaan.
 • De advocaat verzorgt de opdracht aan de burgerlijke stand voor inschrijving van de echtscheiding. U ontvangt via de advocaat een bewijs van inschrijving van de gemeente.

De duur van het scheidingsproces is afhankelijk van de drukte bij de betreffende rechtbank en of er kinderen gehoord moeten worden.

 

Partneralimentatie

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is er sprake van een zorgplicht naar elkaar. Als partners bent u verplicht in elkaars levensonderhoud te voorzien.  Deze zorgplicht houdt niet op bij een scheiding. Ook na de scheiding blijft er sprake van een onderhoudsverplichting.

Wanneer -één van -u beiden- onvoldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien, dan heeft de andere partner de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd. Of er partneralimentatie moet worden betaald en hoeveel kan per situatie verschillen.

De duur van partneralimentatie is wettelijk bepaald:

 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
 • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
 • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Eigen onderneming

Wanneer u een eigen bedrijf heeft, zijn er bij de afhandeling van de scheiding een aantal factoren waarmee u rekening moet houden.

 • De bedrijfsvorm (Eenmanszaak, BV, Vof etc.)
 • Hoe bent u gehuwd? Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?
 • Wordt de onderneming voortgezet, opgeheven of verkocht?
 • Moet één van de partners uitgekocht worden?
 • Wat is de waarde van de onderneming? Denk aan: jaarrapporten en de daadwerkelijke winst.
 • Wat zijn de inkomsten uit het bedrijf?
 • Partneralimentatie uit de bedrijfswinst.

De praktische en financiële gevolgen van de scheiding, de voor- en nadelen van alle keuzes, de eventuele fiscale of juridische consequenties, voor alle zaken wordt naar een oplossing gezocht en worden er afspraken gemaakt.

 

Pensioen

In de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding ( Wet VPS) is geregeld hoe partners bij de beëindiging van hun relatie met de opgebouwde pensioenrechten moeten omgaan.

De wet gaat over de verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding.  Als ex-partners heeft u recht op de helft van het opgebouwde pensioen tijdens de huwelijkse periode of geregistreerd partnerschap.

Bij een scheiding kan daar op verschillende manieren mee worden omgegaan:

ieder houdt zijn/haar eigen pensioen, standaardverevening of conversie (voor meer informatie verwijs ik u naar de  brochure “Verdeling Ouderdomspensioen bij Scheiding” van de Rijksoverheid.)

In de Pensioenwet is een regeling voor het partnerpensioen opgenomen.

Om goede keuzes te maken bespreek ik samen met u de mogelijkheden over de verdeling van het opgebouwde pensioen.

Samenwonenden

Wettelijk gezien hebben partners die samenwonen geen juridische band met elkaar. De beëindiging van de relatie is niet in de wet geregeld.  Dit betekent dat een relatie beëindiging niet via de rechtbank verloopt.

Wel is in de “Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding” de verplichting opgenomen dat alle ouders en niet-ouders, die samen het ouderlijk gezag over een kind hebben, bij beëindiging van de samenwoonrelatie een ouderschapsplan moeten opstellen.

Door het opstellen van een samenlevingsovereenkomst kunt u als samenwonenden regels en afspraken vastleggen over : gezamenlijk vermogen, verrekening van pensioenrechten en kosten verdeling.

Wanneer u een samenlevingscontract heeft opgemaakt, wordt dit met u besproken en opgenomen in het stappenplan.

Er samen uitkomen voor een goede toekomst

Regel vandaag nog uw scheiding bij Resolve

 • Eén vaste bemiddelaar
 • Alles-in-één tarief
 • Inclusief juridische afhandeling