06-13005484 frieling@resolve.nu

Scheiding en kinderen

Scheiding en kinderen

– de woon- en verblijfplaats van uw kind(eren) en de verdeling van zorg- en opvoedtaken;

Er zijn geen vaste regels die bepalen waar de kinderen moeten wonen na de scheiding en hoe vaak u als ouder uw kinderen mag zien. Uitgangspunt is dat uw kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.
Als ouders met het ouderlijk gezag bepaalt u samen de hoofdverblijfplaats van uw kinderen. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over het wonen van de kinderen.
Bij co-ouderschap wonen uw kinderen afwisselend bij één van de ouders en is de zorgverdeling gelijk verdeeld. Bijvoorbeeld één week bij vader en één week bij moeder.
Wanneer de kinderen bij één van u gaan wonen, wordt er een omgangsregeling afgesproken. Zowel uw kinderen als de andere ouder hebben recht op omgang met elkaar.
Bij een omgangsregeling kunnen afspraken gemaakt worden voor bijvoorbeeld de weekenden, vakanties, feestdagen, verjaardagen etc.

– de beslissingsbevoegdheid van de ouders (schoolkeuzes, medische ingrepen, tatoeages en piercings);

Na de scheiding houdt u als ouders ieder het ouderlijk gezag. U bent beiden beslissingsbevoegd.
In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt over deze beslissingsmacht. De dagelijkse gang van zaken en regelmatig terugkerende beslissingen worden meestal overgelaten aan de ouder waar uw kind woont. Belangrijke beslissingen zoals de schoolkeuze, grote uitgaven en medische ingrepen .

– de informatieplicht tussen de ouders;

Om samen beslissingen te kunnen nemen, is het nodig dat u elkaar op de hoogte houdt over het wel en wee van uw kinderen.
De ouders moeten elkaar informeren en op de hoogte houden van belangrijke zaken.

– de bijdrage in de kosten van de kinderen (kinderalimentatie);

Als ouders bent u verplicht bij te dragen in de kosten van levensonderhoud van uw kinderen tot zij 21 jaar zijn. De hoogte van de ‘kinderalimentatie’ wordt vastgesteld aan de hand van een alimentatieberekening. Deze is gebaseerd op Trema normen en is uitgangspunt voor de hoogte van het bedrag.

Terminologie

  • kosten van een kind: totale kosten per maand per kind.
  • kinderbijslag: de bijdrage van de overheid in de kosten voor opvoeding en verzorging van een minderjarig kind;
  • kind gebonden budget: de extra maandelijkse bijdrage (inclusief alleenstaande ouderkop) van de overheid, in de kosten voor opvoeding en verzorging van een minderjarig kind. De bijdrage is inkomensafhankelijk en bedoeld voor degene die kinderbijslag voor het kind ontvangt;
  • eigen aandeel ouders in de kosten van het kind: dat deel van de kosten dat door de ouders per maand uit hun eigen inkomen wordt bestreden; dat zijn dus de hiervoor bedoelde kosten van kinderen minus de kinderbijslag en het kind gebonden budget;
  • behoefte aan kinderalimentatie: dat deel van de kosten van een kind dat niet door de kinderbijslag, het kind gebonden budget en de financiële bijdrage van de verzorgende ouder wordt vervuld.

( bronvermelding: © Dukers & Baelemans 2014 Syllabus Echtscheiding en kinderen Leergang RFEA Particulier)

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *